bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – Zachowanie ciągłości i regularności działania

NOWA USTAWA – Zachowanie ciągłości i regularności działania

Dodano: 2016-10-04

Art. 47. Zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji stosują odpowiednie oraz współmierne systemy, zasoby i procedury pozwalające na zachowanie ciągłości i regularności działania, w tym opracowują plany awaryjne.

Artykuł 47 stanowi implementację art. 41 ust. 4 dyrektywy nakazującego zakładom ubezpieczeń i zakładom reasekuracji podejmowanie rozsądnych działań w celu zapewnienia ciągłości i regularności wykonywania swojej działalności. Z art. 41 ust. 4 dyrektywy wynika również konieczność opracowania planów awaryjnych oraz stosowania odpowiednich i współmiernych systemów, zasobów i procedur.

Artykuły powiązane

W 2023 r. ubezpieczono obroty handlowe o wartości aż 911 mld zł

Polska Izba Ubezpieczeń w dniu 8 kwietnia 2024 r. opublikowała informację zgodnie, z którą w 2023 roku ubezpieczyciele o...

Bezpiecznie zaplanuj majówkę 2024!

Korzystając z jednodniowego urlopu, możesz cieszyć się pięciodniowym wolnym od środy. Tylko czwartek, 2 maja, to dzień r...

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...