bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – Wymagania kompetencji i rękojmi

NOWA USTAWA – Wymagania kompetencji i rękojmi

Dodano: 2016-10-17

Art. 55. Osoby wykonujące czynności należące do innych kluczowych funkcji spełniają wymagania kompetencji i rękojmi proporcjonalnie do wykonywanych czynności.

Komentowany artykuł 55 stanowi novum w regulacji o działalności ubezpieczeniowej. Został wdrożony do Ustawy na skutek implementacji dyrektywy Solvency II, która dla przykładu w art. 41 ust. 2 przewiduje, że: „System zarządzania jest proporcjonalny do charakteru, skali i złożoności działalności zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji”, zaś w motywie 19 preambuły ustanawia zasadę proporcjonalności, która „powinna mieć zastosowanie zarówno do wymogów wobec zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, jak i do wykonywania uprawnień nadzorczych”. Zasada proporcjonalności została wprowadzona do dyrektywy Solvency II jako jeden z instrumentów mających na celu niedoprowadzenie do nadmiernego obciążenia małych i średnich zakładów ubezpieczeń. 

Artykuły powiązane

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...

Można żądać odszkodowania za sąsiedztwo lotniska – uchwała SN

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 kwietnia 2024 r. (sygn. akt CZP 56/23) uznał, że właściciel może żądać odszkodowania z...