bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – Warunki niezbędne do przeniesienia

NOWA USTAWA – Warunki niezbędne do przeniesienia

Dodano: 2017-02-09

Art. 302. Organ nadzoru zatwierdza, w drodze decyzji, przeniesienie portfela ubezpieczeń, jeżeli są spełnione następujące warunki:

1) wniosek o zatwierdzenie przeniesienia portfela ubezpieczeń spełnia warunki określone w art. 301;

2) zakłady ubezpieczeń przekazujący i przejmujący portfel ubezpieczeń spełniają warunki określone w art. 299;

3) interesy ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia są należycie zabezpieczone.

Przepis art. 302 niejako zbiorczo, powołując się bowiem na przepisy art. 301 oraz 229 wskazuje na warunki, jakie muszą być spełnione celem zatwierdzenia przez KNF przeniesienia portfela ubezpieczeń.

Użyte w przepisie określenie „zatwierdza” wskazuje na fakt, że po spełnieniu wymienionych w tym przepisie warunków KNF ma obowiązek zatwierdzić przeniesienie portfela, zaś katalog tychże wymogów należy uznać za zamknięty. Zatwierdzenie przeniesienia portfela ubezpieczeń zastępuje w drodze decyzji administracyjnej.

Artykuły powiązane

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...

Komentarz do Rekomendacji U 2023 – pełny dokument

Już teraz możesz pobrać pełny dokument naszego komentarza do Rekomendacji U 2023. Pobierz go TUT...

Roczne sprawozdanie EIOPA na temat sankcji wynikających z Dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń w 2022 r.

W dniu 17 stycznia 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował czw...