bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – Warunki niezbędne do przeniesienia

NOWA USTAWA – Warunki niezbędne do przeniesienia

Dodano: 2017-02-09

Art. 302. Organ nadzoru zatwierdza, w drodze decyzji, przeniesienie portfela ubezpieczeń, jeżeli są spełnione następujące warunki:

1) wniosek o zatwierdzenie przeniesienia portfela ubezpieczeń spełnia warunki określone w art. 301;

2) zakłady ubezpieczeń przekazujący i przejmujący portfel ubezpieczeń spełniają warunki określone w art. 299;

3) interesy ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia są należycie zabezpieczone.

Przepis art. 302 niejako zbiorczo, powołując się bowiem na przepisy art. 301 oraz 229 wskazuje na warunki, jakie muszą być spełnione celem zatwierdzenia przez KNF przeniesienia portfela ubezpieczeń.

Użyte w przepisie określenie „zatwierdza” wskazuje na fakt, że po spełnieniu wymienionych w tym przepisie warunków KNF ma obowiązek zatwierdzić przeniesienie portfela, zaś katalog tychże wymogów należy uznać za zamknięty. Zatwierdzenie przeniesienia portfela ubezpieczeń zastępuje w drodze decyzji administracyjnej.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...

Nazwa „odszkodowanie” nie wystarczy do zwolnienia z PIT

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 26 marca 2024 r. (sygn. akt...