bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – Umowy ubezpieczenia zawarte pod rządami starej ustawy (cz. II)

NOWA USTAWA – Umowy ubezpieczenia zawarte pod rządami starej ustawy (cz. II)

Dodano: 2017-05-26

Art. 19 Ustawy stanowi o tym, że zakład ubezpieczeń nie może powoływać się na postanowienia ograniczające lub wyłączające jego odpowiedzialność, a także przewidujące skutki naruszeń powinności ubezpieczonego lub obciążające go obowiązkami, w przypadku niedoręczenia ubezpieczonemu warunków umowy przed wyrażeniem zgody ubezpieczonego na udzielenie ochrony ubezpieczeniowej lub jeżeli ubezpieczony zgadza się na finansowanie kosztu składki ubezpieczeniowej. Art. 21 Ustawy stanowi zaś o obowiązku zakładu ubezpieczeń do przeprowadzenia ankiety potrzeb przed każdorazowym zawarciem umowy ubezpieczenia na życie, związanej z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Artykuły powiązane

W 2023 r. ubezpieczono obroty handlowe o wartości aż 911 mld zł

Polska Izba Ubezpieczeń w dniu 8 kwietnia 2024 r. opublikowała informację zgodnie, z którą w 2023 roku ubezpieczyciele o...

Bezpiecznie zaplanuj majówkę 2024!

Korzystając z jednodniowego urlopu, możesz cieszyć się pięciodniowym wolnym od środy. Tylko czwartek, 2 maja, to dzień r...

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...