bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – Ujawnienie tajemnicy

NOWA USTAWA – Ujawnienie tajemnicy

Dodano: 2017-05-19

Art. 439. 1. Kto, będąc obowiązany do zachowania tajemnicy, o której mowa w art. 35 ust. 1, ujawnia ją lub wykorzystuje, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu, o którym mowa w ust. 1, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 5.

Sens omawianego przepisu art. 439 nie uległ zmianie w stosunku do treści uprzednio obowiązującej ustawy. Zmianie uległa jednakże górna granica sankcji karnej przewidziana za ujawnienie lub wykorzystanie tajemnicy ubezpieczeniowej. Uprzednio były to 3 lata pozbawienia wolności, dolegliwość tą ustawodawca zobowiązał się skrócić do okresu dwuletniego.

Artykuły powiązane

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...