bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – Ujawnienie tajemnicy

NOWA USTAWA – Ujawnienie tajemnicy

Dodano: 2017-05-19

Art. 439. 1. Kto, będąc obowiązany do zachowania tajemnicy, o której mowa w art. 35 ust. 1, ujawnia ją lub wykorzystuje, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu, o którym mowa w ust. 1, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 5.

Sens omawianego przepisu art. 439 nie uległ zmianie w stosunku do treści uprzednio obowiązującej ustawy. Zmianie uległa jednakże górna granica sankcji karnej przewidziana za ujawnienie lub wykorzystanie tajemnicy ubezpieczeniowej. Uprzednio były to 3 lata pozbawienia wolności, dolegliwość tą ustawodawca zobowiązał się skrócić do okresu dwuletniego.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...