bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – Ubezpieczeniowy samorząd gospodarczy

NOWA USTAWA – Ubezpieczeniowy samorząd gospodarczy

Dodano: 2016-06-07

Art. 420.

1. Krajowe zakłady ubezpieczeń i zagraniczne zakłady ubezpieczeń wykonujące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tworzą ubezpieczeniowy samorząd gospodarczy.

2. Organizacją ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego jest Polska Izba Ubezpieczeń, zwana dalej „Izbą”.

W zakresie członkostwa w PIU Ustawa nie wprowadza zmian w stosunku do uprzednio obowiązującej ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Zgodnie z nową ustawą, krajowe zakłady ubezpieczeń i zagraniczne zakłady ubezpieczeń, które wykonują działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tworzą ubezpieczeniowy samorząd gospodarczy. Zatem podobnie jak w uprzednio obowiązującej ustawy, także obecnie przynależność do PIU jest obowiązkiem, a nie uprawnieniem wskazanych zakładów ubezpieczeń. Natomiast, zakłady reasekuracji mogą wstąpić do samorządu dobrowolnie.

Uprawnienie do tworzenia samorządu gospodarczego wynika wprost z art. 17 ust. 2 Konstytucji, zgodnie z którym w drodze ustawy można tworzyć również inne, niż zawodowe, rodzaje samorządu, a samorządy te nie mogą naruszać wolności wykonywania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania działalności gospodarczej.

Przepis ten wskazuje podmioty, które są uprawnione i jednocześnie zobowiązane do członkostwa w ubezpieczeniowym samorządzie gospodarczym. Zgodnie natomiast z § 7.1. Statutu PIU, członkiem Izby jest krajowy zakład ubezpieczeń oraz zagraniczny zakład ubezpieczeń posiadający oddział lub oddział główny, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to, iż członkami Izby z mocy prawa nie są zagraniczne zakłady ubezpieczeń wykonujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność ubezpieczeniową na zasadzie swobody świadczenia usług (freedom of services – F.O.S.)

Artykuły powiązane

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...

Komentarz do Rekomendacji U 2023 – pełny dokument

Już teraz możesz pobrać pełny dokument naszego komentarza do Rekomendacji U 2023. Pobierz go TUT...

Roczne sprawozdanie EIOPA na temat sankcji wynikających z Dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń w 2022 r.

W dniu 17 stycznia 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował czw...