bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – Transgraniczne świadczenie usług na terytorium Polski (wprowadzenie)

NOWA USTAWA – Transgraniczne świadczenie usług na terytorium Polski (wprowadzenie)

Dodano: 2016-05-13

Przepisy dotyczące swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług, co do zasady pozostawiono w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w niezmienionym kształcie, w stosunku do uprzednio obowiązującej ustawy. Zasadnicza zmiana w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej dotyczy zasad nadzoru nad zagranicznymi zakładami ubezpieczeń z państw członkowskich UE wykonującymi działalność ubezpieczeniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wprowadzone zmiany w zakresie swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług wynikają w głównej mierze z obowiązku implementacji przepisów dyrektywy Solvency II, która reguluje zagadnienia związane z tworzeniem oddziałów zakładów ubezpieczeń lub zakładów reasekuracji, mających siedzibę w krajach członkowskich UE, w ramach swobody przedsiębiorczości oraz prowadzenia działalności w ramach swobody świadczenia usług, na terytorium innych państw członkowskich UE.

Artykuły powiązane

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...