bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – Transgraniczne świadczenie usług na terytorium Polski (wprowadzenie)

NOWA USTAWA – Transgraniczne świadczenie usług na terytorium Polski (wprowadzenie)

Dodano: 2016-05-13

Przepisy dotyczące swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług, co do zasady pozostawiono w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w niezmienionym kształcie, w stosunku do uprzednio obowiązującej ustawy. Zasadnicza zmiana w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej dotyczy zasad nadzoru nad zagranicznymi zakładami ubezpieczeń z państw członkowskich UE wykonującymi działalność ubezpieczeniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wprowadzone zmiany w zakresie swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług wynikają w głównej mierze z obowiązku implementacji przepisów dyrektywy Solvency II, która reguluje zagadnienia związane z tworzeniem oddziałów zakładów ubezpieczeń lub zakładów reasekuracji, mających siedzibę w krajach członkowskich UE, w ramach swobody przedsiębiorczości oraz prowadzenia działalności w ramach swobody świadczenia usług, na terytorium innych państw członkowskich UE.

Artykuły powiązane

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...

Poradnik Rzecznika Finansowego, czyli kredyt konsumencki nie tylko na Gwiazdkę

Okres świąteczny, który już za nami, nierozłącznie wiąże się ze zwiększonymi wydatkami. Tegoroczne Święta Bożego Narodze...