bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – Transgraniczne świadczenie usług na terytorium Polski (wprowadzenie)

NOWA USTAWA – Transgraniczne świadczenie usług na terytorium Polski (wprowadzenie)

Dodano: 2016-05-13

Przepisy dotyczące swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług, co do zasady pozostawiono w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w niezmienionym kształcie, w stosunku do uprzednio obowiązującej ustawy. Zasadnicza zmiana w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej dotyczy zasad nadzoru nad zagranicznymi zakładami ubezpieczeń z państw członkowskich UE wykonującymi działalność ubezpieczeniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wprowadzone zmiany w zakresie swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług wynikają w głównej mierze z obowiązku implementacji przepisów dyrektywy Solvency II, która reguluje zagadnienia związane z tworzeniem oddziałów zakładów ubezpieczeń lub zakładów reasekuracji, mających siedzibę w krajach członkowskich UE, w ramach swobody przedsiębiorczości oraz prowadzenia działalności w ramach swobody świadczenia usług, na terytorium innych państw członkowskich UE.

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...