bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – Transgraniczne świadczenie usług na terytorium Polski (wprowadzenie)

NOWA USTAWA – Transgraniczne świadczenie usług na terytorium Polski (wprowadzenie)

Dodano: 2016-05-13

Przepisy dotyczące swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług, co do zasady pozostawiono w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w niezmienionym kształcie, w stosunku do uprzednio obowiązującej ustawy. Zasadnicza zmiana w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej dotyczy zasad nadzoru nad zagranicznymi zakładami ubezpieczeń z państw członkowskich UE wykonującymi działalność ubezpieczeniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wprowadzone zmiany w zakresie swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług wynikają w głównej mierze z obowiązku implementacji przepisów dyrektywy Solvency II, która reguluje zagadnienia związane z tworzeniem oddziałów zakładów ubezpieczeń lub zakładów reasekuracji, mających siedzibę w krajach członkowskich UE, w ramach swobody przedsiębiorczości oraz prowadzenia działalności w ramach swobody świadczenia usług, na terytorium innych państw członkowskich UE.

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...