bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – system zarządzania (skuteczny system przekazywania informacji)

NOWA USTAWA – system zarządzania (skuteczny system przekazywania informacji)

Dodano: 2016-05-05

System zarządzania, poza strukturą organizacyjną ubezpieczyciela, powinien również opisywać skuteczny system przekazywania informacji. Wynika to z art. 45 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015 poz. 1844).

Ustawa właściwie milczy odnośnie tego, jaki system przekazywania informacji powinien być uznany za skuteczny. Z tego też względu w tym zakresie warto odwołać się do treści Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II).

Zgodnie z art. 23 ust. 5 rozporządzenia 2015/35 system przekazywania informacji uznaje się za skuteczny tylko wówczas, gdy procedury sprawozdawcze obejmują przedłożenie organowi administrującemu, zarządzającemu lub nadzorczemu przynajmniej corocznej informacji. Procedury sprawozdawcze, o których mowa, powinny obejmować przyszłe działania zarządu – istotne dla wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, przyjęte dla najlepszego oszacowania.

Artykuły powiązane

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...