bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – System zarządzania (cz. III)

NOWA USTAWA – System zarządzania (cz. III)

Dodano: 2016-10-03

Ustęp 4 komentowanego artykułu 45 powiela ustanowiony w art. 41 ust. 1 dyrektywy obowiązek zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji do dokonywania regularnego przeglądu funkcjonowania systemu zarządzania. Nie tylko samo ustanowienie systemu zarządzania jest oczekiwane i ma przynieść określone rezultaty. Równie ważne jest jego skuteczne działanie w dalszym okresie funkcjonowania zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji. Wraz ze zmieniającymi się warunkami prowadzenia działalności ubezpieczeniowej lub reasekuracyjnej system zarządzania może wymagać zrewidowania i dostosowania do aktualnych realiów. Ustawa zobowiązuje zakłady do dokonywania regularnych przeglądów, lecz nie precyzuje, w jakiej częstotliwości zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji powinny dokonywać przeglądu funkcjonowania systemu zarządzania.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...