bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – System zarządzania (cz. II)

NOWA USTAWA – System zarządzania (cz. II)

Dodano: 2016-09-30

W ustępie trzecim art. 45 został wskazany minimalny katalog elementów, które powinien zawierać system zarządzania. Poza wskazanymi elementami katalog ten może być rozbudowany w zależności od potrzeb danego zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji. System zarządzania powinien obejmować zgodność z wszystkimi wymogami określonymi w rozdziale 3 Ustawy. Dodatkowo zgodnie z pkt 1 i 2 powinien obejmować również strukturę organizacyjną, w której zakresy odpowiedzialności są jasno i odpowiednio podzielone oraz skuteczny system przekazywania informacji.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...