bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – Spełnienie wymagań zarządzania ryzykiem

NOWA USTAWA – Spełnienie wymagań zarządzania ryzykiem

Dodano: 2016-10-21

Art. 59. W zakresie zarządzania ryzykiem inwestycyjnym zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji wykazują, że spełniają wymagania, o których mowa w art. 276.

Komentowany artykuł 59 nakłada na zakłady ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracji, w zakresie w jakim zakłady te zarządzają ryzykiem inwestycyjnym, obowiązek spełnienia wymagań wynikających z zasady „ostrożnego inwestora”, określonej w art. 276 ust. 2 -8 Ustawy.

Artykuły powiązane

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...

Można żądać odszkodowania za sąsiedztwo lotniska – uchwała SN

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 kwietnia 2024 r. (sygn. akt CZP 56/23) uznał, że właściciel może żądać odszkodowania z...