bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – Spełnienie wymagań przez zagraniczny zakład ubezpieczeń cz. 4

NOWA USTAWA – Spełnienie wymagań przez zagraniczny zakład ubezpieczeń cz. 4

Dodano: 2016-05-23

W praktyce, zakład ubezpieczeń z innego niż Polska kraju członkowskiego UE może rozpocząć wykonywanie na terytorium Polski działalności ubezpieczeniowej na zasadzie swobody przedsiębiorczości po utworzeniu oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, w rozumieniu przepisu art. 85 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którym, dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni mogą, na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, tworzyć oddziały z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W dalszych przepisach ustawa ta wskazuje, że przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział może wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego. Ponadto, jest obowiązany ustanowić osobę upoważnioną w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego. Zagraniczny zakład ubezpieczeń tworzący w Polsce oddział może rozpocząć działalność w ramach oddziału po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców. Zasady wpisu oddziału przedsiębiorcy zagranicznego do rejestru przedsiębiorców KRS określają przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Artykuły powiązane

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...

Testament w formie wideo? Innowacja w dziedzinie dziedziczenia

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje wprowadzenie nowej formy testamentu, zwanego...