bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – Spełnienie wymagań przez zagraniczny zakład ubezpieczeń cz. 4

NOWA USTAWA – Spełnienie wymagań przez zagraniczny zakład ubezpieczeń cz. 4

Dodano: 2016-05-23

W praktyce, zakład ubezpieczeń z innego niż Polska kraju członkowskiego UE może rozpocząć wykonywanie na terytorium Polski działalności ubezpieczeniowej na zasadzie swobody przedsiębiorczości po utworzeniu oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, w rozumieniu przepisu art. 85 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którym, dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni mogą, na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, tworzyć oddziały z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W dalszych przepisach ustawa ta wskazuje, że przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział może wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego. Ponadto, jest obowiązany ustanowić osobę upoważnioną w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego. Zagraniczny zakład ubezpieczeń tworzący w Polsce oddział może rozpocząć działalność w ramach oddziału po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców. Zasady wpisu oddziału przedsiębiorcy zagranicznego do rejestru przedsiębiorców KRS określają przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Artykuły powiązane

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...