bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – Spełnienie wymagań przez zagraniczny zakład ubezpieczeń cz. 3

NOWA USTAWA – Spełnienie wymagań przez zagraniczny zakład ubezpieczeń cz. 3

Dodano: 2016-05-20

Abstrahując od formalnej strony wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terytorium innego niż macierzyste państwa członkowskiego Unii Europejskiej w ramach swobody przedsiębiorczości, warto wskazać na kwestię odróżniania dwóch swobód tj. swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług i w konsekwencji wybór odpowiedniej formy prowadzenia transgranicznej działalności, co w praktyce może okazać się problematyczne.  Wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na zasadzie swobody przedsiębiorczości oznacza utworzenie w innym niż macierzyste państwie członkowskim UE oddziału czyli zinstytucjonalizowanej placówki. Z kolei prowadzenie działalności przez zakład ubezpieczeń w innym niż macierzyste państwie członkowskim UE na zasadzie swobody świadczenia usług nie wymaga utworzenia jakiejkolwiek struktury organizacyjnej, tak jak w przypadku oddziału. W praktyce, zakład ubezpieczeń działający na terytorium innego niż macierzyste państwa członkowskiego UE na zasadzie swobody świadczenia usług jest obecny na tym terytorium głównie poprzez oferowanie swoich produktów ubezpieczeniowych, najczęściej poprzez kanały dystrybucyjne direct bądź pośredników ubezpieczeniowych.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...