bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – Spełnienie wymagań przez zagraniczny zakład ubezpieczeń cz. 2

NOWA USTAWA – Spełnienie wymagań przez zagraniczny zakład ubezpieczeń cz. 2

Dodano: 2016-05-19

W procedurę notyfikacji zaangażowane są: polski organ nadzoru oraz organ nadzorczy państwa macierzystego zagranicznego zakładu ubezpieczeń, który zamierza wykonywać w Polsce działalność ubezpieczeniową przez oddział. Można ją podzielić na dwa etapy.

W pierwszym etapie procedury notyfikacji większość obowiązków notyfikacyjnych leży po stronie organu nadzorczego państwa macierzystego zagranicznego zakładu ubezpieczeń, który zamierza wykonywać działalność ubezpieczeniową w Polsce. Przedmiotowy przepis wymaga bowiem, by organ nadzorczy państwa, w którym znajduje się siedziba zagranicznego zakładu ubezpieczeń przekazał polskiemu organowi nadzoru dane i informacje we wskazanym zakresie. Jest on zobowiązany przekazać dokumenty zawierające informacje wskazane w przepisie.

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...