bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – Skutki naruszenia przepisów

NOWA USTAWA – Skutki naruszenia przepisów

Dodano: 2016-07-29

Art. 362 przyznaje KNF uprawnienie do nakładania na podmioty nadzorowane, ich prokurentów i członków zarządów kar pieniężnych, a także uprawnienie do występowania do właściwego organu podmiotu nadzorowanego z wnioskiem o odwołanie członka zarządu lub odwołanie udzielonej prokury oraz do zawieszania w czynnościach członków zarządu zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji do czasu rozpatrzenia wniosku o ich odwołanie. Na mocy ust. 3 zastosowanie powyższych przepisów rozciągnięto również na członków rady administrującej, w przypadku wykonywania działalności ubezpieczeniowej lub działalności reasekuracyjnej w formie spółki europejskiej, w której przyjęto system monistyczny.

Artykuły powiązane

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...