bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – Skutki naruszenia przepisów

NOWA USTAWA – Skutki naruszenia przepisów

Dodano: 2016-07-29

Art. 362 przyznaje KNF uprawnienie do nakładania na podmioty nadzorowane, ich prokurentów i członków zarządów kar pieniężnych, a także uprawnienie do występowania do właściwego organu podmiotu nadzorowanego z wnioskiem o odwołanie członka zarządu lub odwołanie udzielonej prokury oraz do zawieszania w czynnościach członków zarządu zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji do czasu rozpatrzenia wniosku o ich odwołanie. Na mocy ust. 3 zastosowanie powyższych przepisów rozciągnięto również na członków rady administrującej, w przypadku wykonywania działalności ubezpieczeniowej lub działalności reasekuracyjnej w formie spółki europejskiej, w której przyjęto system monistyczny.

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...