bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – Powoływanie członków zarządu krajowego zakładu ubezpieczeń i krajowego zakładu reasekuracji

NOWA USTAWA – Powoływanie członków zarządu krajowego zakładu ubezpieczeń i krajowego zakładu reasekuracji

Dodano: 2016-10-12

Komentowany artykuł 51 określa zasady powoływania członków zarządu krajowego zakładu ubezpieczeń i krajowego zakładu reasekuracji. Analogicznie do poprzednio obowiązującego stanu prawnego powołanie dwóch członków zarządu, w tym prezesa wymaga wyrażenia zgody przez organ nadzoru w drodze wydania decyzji administracyjnej. W uzasadnieniu do projektu Ustawy wskazano, że utrzymanie wymogu powołania za zgodą organu nadzoru dwóch członków zarządu krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji ma na celu zapewnienie przez zakłady spełniania przez osoby pełniące kluczowe funkcje wymagań dotyczących kompetencji i reputacji. Nowością, jaka znalazła się w komentowanym artykule jest objęcie wymogiem uzyskania zgody organu nadzoru na powołanie członka zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem.

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...