bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – Osoby pełniące kluczowe funkcje (II)

NOWA USTAWA – Osoby pełniące kluczowe funkcje (II)

Dodano: 2016-10-07

W ustępie 5 komentowanego artykułu 48 wprowadzono regulację, zgodnie z którą zakazane jest równoczesne pełnienie przez tę samą osobę analogicznych stanowisk osób pełniących kluczowe funkcje w zakładach ubezpieczeń lub zakładach reasekuracji wykonujących działalność w zakresie działu I i II załącznika do Ustawy. Sprawowanie bowiem w tym samym czasie przez tę samą osobę analogicznych funkcji nie może być uznane za spełnienie wymogu rękojmi. W poprzednim stanie prawnym, w art. 27 ust 2a starej ustawy znajdowała się analogiczna regulacja do omówionej powyżej, z tym że dotyczyła ona jedynie zakazu równoczesnego członkostwa tej samej osoby w zarządach zakładów ubezpieczeń wykonujących działalność w zakresie działu I i działu II załącznika do ustawy. Wprowadzenie do Ustawy definicji osób pełniących kluczowe funkcje spowodowało rozszerzenie katalogu osób objętych zakazem pełnienia w tym samym czasie funkcji w zakładach ubezpieczeń lub zakładach reasekuracji wykonujących działalność z działu I i II załącznika do Ustawy.

Artykuły powiązane

Nowe przepisy chroniące obywateli przed kradzieżą tożsamości od 1 czerwca.

Od 1 czerwca 2024 roku w Polsce będą obowiązywać nowe przepisy mające na celu lepszą ochronę obywateli przed k...

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...