bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – Odesłanie

NOWA USTAWA – Odesłanie

Dodano: 2016-07-25

Art. 352. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 352 ustawy, do kontroli zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji oraz dostawców usług, którzy wykonują, w drodze outsourcingu, czynności ubezpieczeniowe i reasekuracyjne oraz funkcje należące do systemu zarządzania powierzone przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, zastosowanie znajdą przepisy rozdziału 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zastosowanie Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej może mieć jednak miejsce jedynie jeżeli ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej nie zawiera regulacji odmiennych.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...