bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – Niedopuszczalność członkostwa

NOWA USTAWA – Niedopuszczalność członkostwa

Dodano: 2016-10-14

Art. 53. 1. Członkiem zarządu zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji nie może być osoba będąca członkiem organu zarządzającego:

1) towarzystwa funduszy inwestycyjnych;

2) podmiotu prowadzącego działalność maklerską w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm. 11) ) lub inną działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w rozumieniu tej ustawy;

3) powszechnego towarzystwa emerytalnego;

4) banku.

2. Członkiem zarządu zakładu ubezpieczeń nie może być osoba będąca członkiem zarządu zakładu reasekuracji.

Komentowany artykuł został przeniesiony z poprzedniego stanu prawnego i stanowi odzwierciedlenie art. 29 poprzedniej ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

Warto zauważyć, że zakaz łączenia stanowisk dotyczy jedynie sprawowania przez członków zarządu zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji funkcji w zarządzie w innej instytucji finansowej wskazane w komentowanym artykule. Nie dotyczy natomiast pełnienia innej kluczowej funkcji, jak chociażby funkcji członka rady nadzorczej. Zakaz ustanowiony w komentowanym przepisie jest bezwzględny. Powyższe oznacza, że członek zarządu zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji nie może zostać z niego zwolniony w trybie przewidzianym w art. 380 Kodeksu spółek handlowych, tj. na podstawie zgody spółki.

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...