bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – Nadużycie nazwy

NOWA USTAWA – Nadużycie nazwy

Dodano: 2017-05-17

Art. 437. 1. Kto, wykonując działalność gospodarczą, nie będąc zakładem ubezpieczeń albo zakładem reasekuracji, używa w nazwie albo do określenia wykonywanej działalności lub w reklamie wyrazów wskazujących na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej lub reasekuracyjnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, działając w imieniu osoby prawnej.

Przepis art. 437 pokrywa się w sposób zupełny z treścią uprzednio obowiązującego art. 230. Przedmiotem ochrony jest prawo zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji do wyłączności używania w nazwie, reklamie czy określenia wykonywanej działalności wyrazów, które wskazywałaby na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej lub reasekuracyjnej. Przedmiotem ochrony jest zatem również pośrednio interes konsumenta.

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...