bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – Nabycie znacznego pakietu akcji lub praw z akcji cz.2

NOWA USTAWA – Nabycie znacznego pakietu akcji lub praw z akcji cz.2

Dodano: 2016-08-31

Przepis art. 82 ust. 2 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej definiuje podmiot pośrednio stający się jednostką dominującą krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji albo pośrednio nabywającego lub obejmującego akcje lub prawa z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji. Sytuacja taka powstaje w wyniku relacji, w których dany podmiot jest podmiotem dominującym w stosunku do podmiotu, który bezpośrednio został podmiotem dominującym zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji, albo taki podmiot nabywa lub obejmuje akcje lub prawa z akcji tych podmiotów bezpośrednio. Podmiotem pośrednio stającym się jednostką dominującą jest również podmiot, który podejmuje działania powodujące, że stanie się on podmiotem dominującym w stosunku do podmiotu, który jest podmiotem dominującym krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji albo posiada akcje lub prawa z akcji tych podmiotów.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...