bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – Nabycie znacznego pakietu akcji lub praw z akcji cz.2

NOWA USTAWA – Nabycie znacznego pakietu akcji lub praw z akcji cz.2

Dodano: 2016-08-31

Przepis art. 82 ust. 2 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej definiuje podmiot pośrednio stający się jednostką dominującą krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji albo pośrednio nabywającego lub obejmującego akcje lub prawa z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji. Sytuacja taka powstaje w wyniku relacji, w których dany podmiot jest podmiotem dominującym w stosunku do podmiotu, który bezpośrednio został podmiotem dominującym zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji, albo taki podmiot nabywa lub obejmuje akcje lub prawa z akcji tych podmiotów bezpośrednio. Podmiotem pośrednio stającym się jednostką dominującą jest również podmiot, który podejmuje działania powodujące, że stanie się on podmiotem dominującym w stosunku do podmiotu, który jest podmiotem dominującym krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji albo posiada akcje lub prawa z akcji tych podmiotów.

Artykuły powiązane

W 2023 r. ubezpieczono obroty handlowe o wartości aż 911 mld zł

Polska Izba Ubezpieczeń w dniu 8 kwietnia 2024 r. opublikowała informację zgodnie, z którą w 2023 roku ubezpieczyciele o...

Bezpiecznie zaplanuj majówkę 2024!

Korzystając z jednodniowego urlopu, możesz cieszyć się pięciodniowym wolnym od środy. Tylko czwartek, 2 maja, to dzień r...

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...