bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – Informacje i wyjaśnienia zakładu cz.1

NOWA USTAWA – Informacje i wyjaśnienia zakładu cz.1

Dodano: 2016-06-29

Art. 335 uzupełnia regulacje dotyczące sprawozdawczości i stanowi implementację art. 35 Dyrektywy Wypłacalność II, nakładając na zakłady ubezpieczeń i reasekuracji obowiązek przekazywania KNF informacji i wyjaśnień koniecznych do celów nadzoru. Co do zasady przekazywane są one dopiero na żądanie organu nadzoru – chyba, że obowiązki informacyjne wobec KNF zostały określone odrębnie w poszczególnych przepisach Ustawy. Jako przykłady można wskazać choćby art. 265, zgodnie z którym zakłady ubezpieczeń i reasekuracji po przeprowadzanym corocznie przeglądzie powstania zysków i strat każdego głównego obszaru działalności zakładu muszą wykazać KNF w jaki sposób wybrana w modelu wewnętrznym kategoryzacja ryzyka wyjaśnia przyczyny powstania zysków i strat, czy też art. 273 ust. 3, w świetle którego jeżeli minimalny wymóg kapitałowy zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji jest równy jednemu z limitów, o których mowa w art. 272 ust. 1, zakład wyjaśnia organowi nadzoru przyczyny uzyskanego wyniku obliczeń.

Artykuły powiązane

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...