bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – dokumenty w postaci elektronicznej

NOWA USTAWA – dokumenty w postaci elektronicznej

Dodano: 2016-04-28

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015 poz. 1844), częściowo na wzór wcześniej obowiązujących przepisów, zawiera dość szczegółowe regulacje dotyczące dokumentacji sporządzanej w postaci elektronicznej.

Zgodnie z art. 43 ust. 1, dokumenty związane z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia mogą być sporządzane w postaci elektronicznej, jeżeli będą w sposób należyty utworzone, utrwalone, przechowywane i zabezpieczone. Usługi związane z zabezpieczeniem tych dokumentów mogą być wykonywane przez zakład ubezpieczeń lub spółkę utworzoną przez zakład ubezpieczeń lub przez inne podmioty.

Wskazany przepis został nieco zmodyfikowany w stosunku do poprzedniego stanu prawnego. Art. 26 ust. 1 zd. 1 wcześniej obowiązującej ustawy o działalności ubezpieczeniowej przewidywał, że dokumenty związane z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia mogły być sporządzane na informatycznych nośnikach danych, jeżeli były w sposób należyty utworzone, utrwalone, przechowywane i zabezpieczone. Obecnie obowiązujący przepis mówi o dokumentach sporządzanych w postaci elektronicznej, nie zaś o informatycznych nośnikach danych. Niewątpliwie, zapisanie danych składających się na dokument elektroniczny musi nastąpić na jakimś informatycznym nośniku danych, jednak nośnik ten może być elementem tzw. chmury obliczeniowej i w praktyce może nie być w ogóle możliwy do wskazania.

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...