bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – Członkostwo w PIU

NOWA USTAWA – Członkostwo w PIU

Dodano: 2016-06-09

Art. 422. 1. Członkostwo w Izbie jest obowiązkowe i powstaje z chwilą podjęcia przez zakład ubezpieczeń, o którym mowa w art. 420 ust. 1, działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Członkostwo w Izbie ustaje z dniem podjęcia uchwały o likwidacji dobrowolnej lub z dniem, gdy decyzja o likwidacji przymusowej stała się prawomocna.

3. Członkami Izby, na zasadzie dobrowolności, mogą być krajowe zakłady reasekuracji i zagraniczne zakłady reasekuracji wykonujące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z nową ustawą krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń wykonujące działalność na terytorium Polski są zobligowane do członkostwa w Izbie. Członkami PIU na zasadzie dobrowolności mogą być jedynie zakłady reasekuracji.

Członkostwo w Izbie powstaje z chwilą podjęcia przez zobligowany do członkostwa zakład ubezpieczeń działalności ubezpieczeniowej na terytorium Polski. Kwestię momentu powstania członkostwa precyzuje § 7.2. Statutu PIU, zgodnie z którym prawa członkowskie można wykonywać po powiadomieniu Izby o podjęciu tej działalności.

Artykuły powiązane

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...