bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – Cofnięcie zezwolenia (cz. II)

NOWA USTAWA – Cofnięcie zezwolenia (cz. II)

Dodano: 2016-12-30

W porównaniu do poprzednio obowiązującego stanu prawnego do fakultatywnych przesłanek, których spełnienie umożliwia organowi nadzoru cofnięcie krajowemu zakładowi ubezpieczeń zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie jednej lub więcej grup ubezpieczeń, dodano dwie nowe przesłanki, określone w art. 172 ust. 2 pkt 3 i 4 Ustawy. Obecnie organ nadzoru może cofnąć w drodze decyzji krajowemu zakładowi ubezpieczeń zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej również wtedy, gdy:

  1. bliskie powiązania między zakładem ubezpieczeń i akcjonariuszami lub udziałowcami stanowią dla organu nadzoru przeszkodę w sprawowaniu nadzoru, lub gdy
  2. przepisy obowiązujące w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej, a także trudności w stosowaniu tych przepisów mające zastosowanie do akcjonariuszy lub udziałowców zakładu ubezpieczeń stanowią dla organu nadzoru przeszkodę w sprawowaniu nadzoru.

Powyższe dwie przesłanki obowiązywały w poprzednim stanie prawnym w zakresie działalności reasekuracyjnej i były ustanowione w art. 223 ze ust. 1 pkt 7. Z uzasadnienia do Ustawy jednoznacznie wynika, że omówione regulacje, obowiązujące dotychczas jedynie zakłady reasekuracji „powinny mieć odniesienie również do akcjonariuszy lub udziałowców zakładów ubezpieczeń”.

Artykuły powiązane

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...

Poradnik Rzecznika Finansowego, czyli kredyt konsumencki nie tylko na Gwiazdkę

Okres świąteczny, który już za nami, nierozłącznie wiąże się ze zwiększonymi wydatkami. Tegoroczne Święta Bożego Narodze...

Spółka Provident z licencją krajowej instytucji płatniczej?

Provident liczy na to, że będzie pierwszą firmą pożyczkową na polskim rynku z licencją krajowej instytucji płatniczej (K...