bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – Alternatywny samorząd gospodarczy

NOWA USTAWA – Alternatywny samorząd gospodarczy

Dodano: 2016-06-08

Art. 421. Przepisy niniejszego rozdziału nie wyłączają możliwości utworzenia ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 710 oraz z 2014 r. poz. 1662).

Pomimo obligatoryjności tworzenia ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego, nowa ustawa przewiduje, że wskazane w przepisie zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji mogą także zrzeszać się w izby gospodarcze, na podstawie przepisów. Zgodnie z art. 2 ustawy o izbach gospodarczych, izba gospodarcza to organizacja samorządu gospodarczego, reprezentująca interesy gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorców, w szczególności wobec organów władzy publicznej. Kompetencje i uprawnienia izb gospodarczych określone zostały w przepisach art. 3 i nast. ustawy o izbach gospodarczych. Izba gospodarcza może zostać utworzona z inicjatywy co najmniej 50 przedsiębiorców, zwanych założycielami, na obszarze działania tworzonej izby obejmującym obszar województwa. Przy czym, w przypadku gdy terytorialny zakres działania izby będzie przekraczać obszar województwa, liczba założycieli powinna wynosić co najmniej 100. W celu utworzenia izby gospodarczej założyciele uchwalają statut izby, określający m.in. sposób reprezentacji, potwierdzając jego przyjęcie przez złożenie na nim swoich podpisów. Izba musi zostać zarejestrowana w KRS. Wraz z chwilą wpisania do KRS, izba, a także jej terenowe jednostki organizacyjne, uzyskuje osobowość prawną. Izby gospodarcze mogą na zasadzie dobrowolności zrzeszać się w Krajowej Izbie Gospodarczej.

Artykuły powiązane

Wystarczy odpowiedni tytuł przelewu, aby wybrać konkretną formę opodatkowania.

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) orzekł, że terminowo wpłacona zaliczka oraz odpowiednio opisany przelew mogą być uzna...

Europejski Parlament przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II

23 kwietnia 2023 roku, podczas posiedzenia plenarnego, Parlament Europejski przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II. P...

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...