bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Nowa opinia Prezesa UZP dotycząca gwarancji wadialnej

Nowa opinia Prezesa UZP dotycząca gwarancji wadialnej

Dodano: 2022-10-21
Publikator: Legal Flash

Z uwagi na pojawiające się wśród uczestników rynku zamówień publicznych wątpliwości dotyczące terminu obowiązywania gwarancji wadialnej, Prezes UZP postanowił przedstawić przygotowaną przez Urząd opinię dotyczącą tego zagadnienia.

Głównym problemem poruszanym w opinii jest odpowiedź na pytanie, czy prawidłową będzie gwarancja wadialna, której termin ważności jest równy terminowi związania ofertą i w treści której wskazano, że żądanie wypłaty środków z gwarancji powinno zostać dostarczone wystawcy gwarancji najpóźniej w ostatnim dniu ważności gwarancji.

UZP wyjaśniając wątpliwości podkreśla, że aktualna ustawa PZP w porównaniu do poprzednio obowiązującego aktu wyraźnie wskazuje, że wniesione wadium utrzymuje się nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, a upływ terminu związania ofertą aktualizuje obowiązek zwrotu wadium. Wykonawca nie ma więc obowiązku utrzymywania wadium przez dłuższy czas niż termin związania ofertą.

W ocenie UZP zastrzeżenie w treści gwarancji wadialnej obowiązku zgłoszenia przez zamawiającego żądania zapłaty wyłącznie w terminie ważności wadium (równemu terminowi związania ofertą), należy uznać za prawidłowe. Na potwierdzenie tego stanowiska Urząd przywołuje dwa wyroki Sądu Zamówień Publicznych (wyrok z dnia 22 kwietnia 2022 r. o sygn. akt: XXIII Zs 13/22 oraz wyrok z dnia 1 sierpnia 2022 r. o sygn. akt: XXIII Zs 81/22, XXIII Zs 84/22), w których Sąd wyraził analogiczny pogląd.

Rekomendacje CZTR:

  1. Wszystkim podmiotom uczestniczącym w rynku zamówień publicznych zalecamy szczegółową lekturę przygotowanego przez Urząd Zamówień Publicznych opracowania.
  2. Pełna treść opinii dostępna na stronie internetowej UZP pod linkiem: https://www.gov.pl/web/uzp/opinia-prezesa-uzp-dotyczaca-gwarancji-wadialnej.

 

Artykuły powiązane

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...

Testament w formie wideo? Innowacja w dziedzinie dziedziczenia

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje wprowadzenie nowej formy testamentu, zwanego...