bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Notariusze z dostępem do bazy PESEL?

Notariusze z dostępem do bazy PESEL?

Dodano: 2022-10-20

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazała Krajowej Radzie Notarialnej listę warunków technicznych, których spełnienie umożliwiłoby notariuszom dostęp do bazy PESEL.

Zgodnie z art. 85 par. 1 i 2 prawa o notariacie, notariusze muszą skutecznie potwierdzać tożsamość osób biorących udział w czynności notarialnej. Przytoczone zwłaszcza w oparciu o dokumenty – najczęściej dowód osobisty lub paszport. Pomimo tego, że posiadają oni wiedzę, a przede wszystkim doświadczenie odnośnie weryfikacji prawdziwości i istniejących zabezpieczeń dokumentów tożsamości, istnieje ryzyko, że nie rozpoznają bardzo dobrze sfałszowanego dokumentu.

W omawianej sytuacji notariusze mieliby możliwość sprawdzenia poprawności danych osobowych, które umieszczone są na dokumencie tożsamości oraz porównania ich z tymi, które są widoczne w bazie PESEL. Tym samym dostęp do przywołanej bazy jest uzasadniony interesem publicznym oraz indywidualnym osób stawiających się u notariuszy. Notariusze powinni zatem mieć dostęp do wskazanych informacji, bowiem biorą udział w dokonywaniu istotnych czynności prawnych.

Na ten moment nie jest jednak wiadome, od kiedy notariusze mieliby mieć dostęp do bazy PESEL. Póki co potrzebą pierwszego rzędu jest dla nich to, aby otrzymać możliwość pobierania odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) – wskazała Krajowa Rada Notarialna.

Artykuł źródłowy jest dostępny pod adresem: https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8571181,pesel-dostep-baza-notariusze.html.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...