bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Normalizacja rynku pożyczkowego

Normalizacja rynku pożyczkowego

Dodano: 2022-01-12
Publikator: Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy kilka miesięcy temu informował o przystąpieniu do sprawy klientki, która przegrała postępowanie w pierwszej instancji z Profi Credit Polska. Zgodnie z wyrokiem sądu, miała do spłacenia ponad dwuipółkrotną wartość pożyczki.

Pożyczka, którą zaciągnęła pozwana opiewała na kwotę 6000 zł. Po spłacie 3990 zł, z uwagi na problemy finansowe spowodowane trudną sytuacją życiową, klientka przestała spłacać zobowiązanie. Sprawa została skierowana do sądu, który uznał rację Profi Credit Polska SA i zasądził kwotę 9972, 62 zł wraz z odsetkami i kosztami procesu. Łącznie, klientka była zobowiązana do spłaty prawie 14 000 zł kwoty głównej, plus rosnące codziennie odsetki i ponad 2000 zł kosztów postępowania sądowego.

Klientka złożyła apelację, równocześnie występując do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o przystąpienie do toczącej się sprawy. Sąd drugiej instancji, w postępowaniu przy udziale RF, zmienił rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego. Zgodnie z wyrokiem, klientka jest zobowiązana do zwrotu 3153,63 zł wraz z ustawowymi odsetkami. Zadłużenie zostało zmniejszone o 6837 zł. Co więcej, spółka ma zwrócić klientce koszty procesu w obu instancjach.

Według pracowników biura RF, wyrok ten daje nadzieję osobom, które zawarły umowy kredytu lub pożyczki obciążone wysokimi prowizjami, opłatami przygotowawczymi lub innymi kosztami, które nie korespondują z kwotą udzielonego finansowania.

Artykuły powiązane

I kwartał 2023 r.: mniej szkód, wyższe odszkodowania

W dniu 24 maja 2023 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował Biuletyn Informacyjny Ośrodka Informacji UFG d...

UFG pracuje nad nowym narzędziem do walki z oszustwami ubezpieczeniowymi

Podczas X Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń przedstawiono zarys nowego projektu Ubezpieczeniowego Funduszu...

    Zadaj Pytanie