bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
NIK skontrolował bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów

NIK skontrolował bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów

Dodano: 2016-07-18
Publikator: Najwyższa Izba Kontroli

„Obecny system zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego nie umożliwia skutecznej ochrony pieszych i rowerzystów. Działania publicznej administracji drogowej nie doprowadziły do poprawy bezpieczeństwa rowerzystów w ruchu drogowym” – takie wnioski płyną z przeprowadzonej przez NIK kontroli stanu bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach publicznych.

NIK dostrzegł poprawę bezpieczeństwa pieszych. Pokazują to statystyki dotyczące wypadków drogowych z udziałem pieszych. W 2010 r. było ich ponad 11 tys., podczas gdy 5 lat później odnotowano ich 8,5 tys.; spadek o 24 proc. Zmniejszeniu (o 26 proc.) uległa także liczba zabitych pieszych: z prawie 4 tys. w 2010 r. do blisko 3 tys. w 2015 r. W Polsce nadal co 3. ofiara wypadku komunikacyjnego to pieszy, natomiast dla UE średnia ta wynosi 21 proc. Gorzej przedstawia się stan bezpieczeństwa rowerzystów na drogach. Liczba wypadków z udziałem rowerzystów w 2015 r. w porównaniu do 2010 r. zwiększyła się o 18,3 proc., a liczba poszkodowanych rowerzystów o 16,9 proc.

„Ogólny stan bezpieczeństwa na polskich drogach w ostatnich pięciu latach wyraźnie się poprawił. W porównaniu z 2010 r. liczba wypadków drogowych w 2015 r. zmalała o 15 proc. (o 5 865), liczba poszkodowanych zmniejszyła się o 19 proc. (o 10 116 osób), w tym liczba ofiar śmiertelnych aż o 25 proc. (o 969 osób). W 2015 roku odnotowano 32 967 wypadków drogowych, w których poszkodowanych zostało 42 716 osób, z czego śmierć poniosło 2 938 osób” – czytamy w komunikacie NIK. Izba podała też, że wbrew panującym stereotypom na polskim drogach najczęściej giną dzieci i osoby starsze, poruszające się po zmodernizowanych drogach.

Zdaniem NIK niski stan bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych spowodowany jest m. in. niedostosowaniem infrastruktury drogowej do potrzeb poruszających się po drogach. Wystarczy wspomnieć, że jedynie 3 proc. łącznej długości sieci dróg publicznych w Polsce stanowią trasy rowerowe, które buduje się głównie w miastach. Z kontroli NIK wynika, że „nie zmieniła się w zasadniczy sposób ani długość, ani ilość infrastruktury drogowej przeznaczonej dla pieszych i rowerzystów”, a obecna już infrastruktura pieszo-drogowa została przez Izbę uznana za znajdującą się w złym stanie technicznym i bez właściwego oznakowania.

We wnioskach pokontrolnych NIK zwrócił się do ministra właściwego do spraw transportu m. in. o podjęcie działań mających na celu przygotowanie projektu zmian ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie stworzenia podstaw prawnych do powoływania powiatowych, gminnych i miejskich rad BRD.

Artykuły powiązane

W 2023 r. ubezpieczono obroty handlowe o wartości aż 911 mld zł

Polska Izba Ubezpieczeń w dniu 8 kwietnia 2024 r. opublikowała informację zgodnie, z którą w 2023 roku ubezpieczyciele o...

Bezpiecznie zaplanuj majówkę 2024!

Korzystając z jednodniowego urlopu, możesz cieszyć się pięciodniowym wolnym od środy. Tylko czwartek, 2 maja, to dzień r...

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...