bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
Niezasadnie naliczone składki na UNWW

Niezasadnie naliczone składki na UNWW

Dodano: 2016-09-19
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 3 czerwca 2016 r. (sygn. akt XXVII Ca 815/16) orzekł, że kwota kosztów ubezpieczenia oraz sposób jej wyliczenia nie zostały w żaden sposób wskazane wprost w umowie, co jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interes kredytobiorcy.

W rozpoznawanej sprawie powodowie wnieśli o zasądzenie na ich rzecz od pozwanego banku kwoty 30.273,23 zł tytułem nienależnie pobranego od nich świadczenia w postaci kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu oraz na rzecz jednego z powodów kwoty 6.372,11 zł wraz z ustawowymi odsetkami. Bank wniósł o oddalenie powództwa w całości. Powód zawarł z pozwanym bankiem umowę o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych na kwotę 350.000,00 zł, na okres 360 miesięcy.

Pliki do pobrania

sygn.-akt-xxvii-ca-815_16.pdf

Artykuły powiązane

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...