bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Niewypłacalność firm w 2022 r.

Niewypłacalność firm w 2022 r.

Dodano: 2022-05-20
Publikator: informacja prasowa

Analitycy i ekonomiści Allianz Trade wskazują, że w br. liczba niewypłacalnych firm na świecie zwiększy się o +10 proc, a w 2023 r. o kolejne +14 proc. Oznacza to osiągnięcie poziomu sprzed pandemii.

Bilans ryzyka, jakiego mogą spodziewać się przedsiębiorcy, pogorszył się ze względu na wojnę w Ukrainie. Zapasy gotówki z pewnością zapobiegną gwałtownemu wzrostowi liczby niewypłacalności, jednak w krótkiej perspektywie.

W Polsce została przyjęta odmienna strategia walki z brakiem płynności finansowej przedsiębiorstw od tej, w którą zaangażowane są inne państwa. W naszym kraju nie doszło do zawieszenia obowiązków oraz procedur związanych ze zgłaszaniem niewypłacalności. Wręcz przeciwnie. Odformalizowano i uproszczono postępowanie naprawcze, tworząc przy tym nowy jego rodzaj. Same firmy na jak najwcześniejszym etapie miały rozwiązywać problemy nawet bez udziału sądu. Wyjaśnia to, dlaczego liczba niewypłacalności polskich podmiotów nie spadła, a nawet rosła w ostatnich latach.

Procedura uproszczona, choć z kilkoma zmianami, została na stałe w polskim prawie naprawczym. Pierwszy kwartał 2022 r. pokazał, że wciąż jest bardzo użyteczna. Po chwilowym spadku liczby niewypłacalności związanym ze zmianami prawa, ich liczba wzrasta.

Wspomnijmy, że możliwość szybkiego reagowania na zmiany koniunktury pozwala obserwować bieżące trendy, w tym chociażby problemy, z jakimi muszą mierzyć się firmy budowlane. Analitycy spodziewają się, że w obecnym roku nastąpi dalszy, znaczący, ponieważ na poziomie 12 proc., wzrost liczby niewypłacalności. Są one bowiem coraz częstsze z przyczyn przede wszystkim kosztowych i podażowych.

Artykuły powiązane

KNF zaktualizował i uzupełnił pytania dotyczące SFDR

W dniu 23 listopada 2023 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował, że w zakładce „Pytania i odpowiedzi (Q&am...

Problemy z odbiorem poczty nie uzasadniają braku odpowiedzi na wezwania UOKiK

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 8 maja 2023 r. (sygn. akt XVII AmA 31/21) orzekł, że reo...

Dodatkowe świadczenia ubezpieczyciela to koszty uzyskania przychodu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 września 2023 r. (sygn. akt III SA/Wa 1248/23) orzekł, że...