bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Niewykorzystane vouchery podróżne

Niewykorzystane vouchery podróżne

Dodano: 2022-08-25
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prezes UOKIK, w odpowiedzi na skargi konsumenckie, zbadał praktyki, które są stosowane w 12 biurach podróży.

Prezes sprawdzał przy tym, w jaki sposób przedsiębiorcy rozliczają się z voucherów oferowanych za odwołane usługi z powodu pandemii. Badane biura zmieniły zasady, które były niezgodne z prawem, a turyści otrzymają  zwrot pieniędzy za niewykorzystane bony turystyczne.

Ustawa covidowa przewidywała udzielenie wsparcia przedsiębiorcom turystycznym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z obostrzeniami nakładanymi z powodu pandemii. W związku z zamkniętymi granicami, trudnościami w przemieszczaniu się czy zawieszonych lotów wiele usług turystycznych zostało niezrealizowanych. Vouchery podróżne były więc nową formę rozliczenia agencji turystycznych z konsumentami. Zamiast zwrotu gotówki biura podróży mogły zaproponować klientom bon będący ekwiwalentem wpłaconej wcześniej sumy.

Ze względu na liczne sygnały otrzymywane od konsumentów, Prezes UOKiK zwrócił uwagę na organizacje turystyczne sprawdzając, jak w rzeczywistości rozliczane są bony. Na stronie UOKiK czytamy, że „Wątpliwości wzbudziły warunki regulaminów dotyczące informowania klientów o voucherach turystycznych, w szczególności te mogące wprowadzać w błąd co do przysługującego im prawa do zwrotu niewykorzystanej wartości vouchera zarówno w trakcie jego obowiązywania, jak i po upływie terminu ważności”.

W ramach postępowań wyjaśniających oraz wystąpień udało się zmienić praktyki biur podróży. Powyższe bez konieczności podejmowania sformalizowanych działań administracyjnych.

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...