bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Niewykorzystane vouchery podróżne

Niewykorzystane vouchery podróżne

Dodano: 2022-08-25
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prezes UOKIK, w odpowiedzi na skargi konsumenckie, zbadał praktyki, które są stosowane w 12 biurach podróży.

Prezes sprawdzał przy tym, w jaki sposób przedsiębiorcy rozliczają się z voucherów oferowanych za odwołane usługi z powodu pandemii. Badane biura zmieniły zasady, które były niezgodne z prawem, a turyści otrzymają  zwrot pieniędzy za niewykorzystane bony turystyczne.

Ustawa covidowa przewidywała udzielenie wsparcia przedsiębiorcom turystycznym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z obostrzeniami nakładanymi z powodu pandemii. W związku z zamkniętymi granicami, trudnościami w przemieszczaniu się czy zawieszonych lotów wiele usług turystycznych zostało niezrealizowanych. Vouchery podróżne były więc nową formę rozliczenia agencji turystycznych z konsumentami. Zamiast zwrotu gotówki biura podróży mogły zaproponować klientom bon będący ekwiwalentem wpłaconej wcześniej sumy.

Ze względu na liczne sygnały otrzymywane od konsumentów, Prezes UOKiK zwrócił uwagę na organizacje turystyczne sprawdzając, jak w rzeczywistości rozliczane są bony. Na stronie UOKiK czytamy, że „Wątpliwości wzbudziły warunki regulaminów dotyczące informowania klientów o voucherach turystycznych, w szczególności te mogące wprowadzać w błąd co do przysługującego im prawa do zwrotu niewykorzystanej wartości vouchera zarówno w trakcie jego obowiązywania, jak i po upływie terminu ważności”.

W ramach postępowań wyjaśniających oraz wystąpień udało się zmienić praktyki biur podróży. Powyższe bez konieczności podejmowania sformalizowanych działań administracyjnych.

Artykuły powiązane

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...