bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
Niewielki optymizm prognozy zatrudnienia w branży ubezpieczeniowej

Niewielki optymizm prognozy zatrudnienia w branży ubezpieczeniowej

Dodano: 2016-06-14
Publikator: ManpowerGroup

Jak pokazują wyniki najnowszej edycji raportu ManpowerGroup, w III kwartale br. pracodawcy zapowiadają utrzymanie się pozytywnej sytuacji dla osób poszukujących pracy. Pośród sektorów, w których należy spodziewać się najkorzystniejszej sytuacji triumfuje, bardzo wysoko oceniana, Produkcja przemysłowa. Na kolejnych, również wysokich, miejscach znalazły się Transport/ Logistyka/ Komunikacja oraz Budownictwo.

Jak wynika z opublikowanego przez firmę doradztwa personalnego ManpowerGroup kwartalnego raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia, pracodawcy w Polsce są zauważalnie optymistyczni co do planów rekrutacyjnych na najbliższe trzy miesiące. Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej plasuje się na zauważalnie optymistycznym poziomie, wynosząc +9%. Dodatnia prognoza dla naszego kraju odnotowywana jest 13 kwartał z rzędu. W ujęciu kwartalnym wynik pozostaje na zbliżonej pozycji, natomiast w ujęciu rocznym wzrasta o 4 punkty procentowe. Spośród 750 przebadanych w Polsce pracodawców, 18% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 5% zamierza redukować etaty a 70% nie planuje zmian personalnych w najbliższym kwartale.

– Obserwowana od dłuższego czasu poprawa na rynku pracy nie zwalnia tempa – komentuje Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce. – Optymistycznemu trendowi sytuacji sprzyja nie tylko dobra koniunktura gospodarcza, ale również okres około wakacyjny, który wiąże się ze wzrostem popytu na prace sezonowe. Jak pokazują nasze prognozy, najlepszej sytuacji w nadchodzących miesiącach mogą spodziewać się przedsiębiorcy i pracownicy z sektora produkcji przemysłowej. To tym bardziej godne uwagi, że jest on papierkiem lakmusowym dla reszty rynku i zapowiada dobry kwartał również w innych branżach. Z racji obaw przed zagrożeniami terrorystycznymi w innych krajach, wzrostu ilości miejsc pracy należy spodziewać się również w polskiej turystyce i związanymi z nią usługami. Dobra passa będzie trwała również w pozostałych branżach, prócz energetyki, której osłabienie odnotowujemy już od dłuższego czasu. Nie odbije się też ono w nadchodzących ciepłych miesiącach. Ocieplenie rynku wiąże się ze wzrostem niedoboru talentów, który staje się jednym z czołowych problemów firm. Pracodawcy zaczynają zdawać sobie sprawę, że wykwalifikowani pracownicy to największa wartość przedsiębiorstw, która może zadecydować o ich konkurencyjności i być lub nie być na rynku – dodaje Iwona Janas.

W III kwartale 2016 r. w dziewięciu z 10 badanych sektorach prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Najwyższą notę uzyskano dla sektorów Produkcja przemysłowa, Transport/Logistyka/Komunikacja i Budownictwo, odpowiednio +20%, +19% i +18%. Zauważalny optymizm odnotowywany jest także dla branż Handel detaliczny i hurtowy oraz Restauracje/Hotele, odpowiednio +13% i +11%. W sektorze Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo, gdzie wynik wyniósł +7%, prognozowane są umiarkowanie pozytywne szanse na znalezienie zatrudnienia dla poszukujących go osób. Niewielki optymizm panuje w branżach Instytucje publiczne, gdzie prognoza wyniosła +4%, a także Finanse/Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi i Kopalnie/Przemysł wydobywczy, gdzie odnotowano wynik na poziomie +2% dla obu. Najniższą notę, -2%, uzyskano dla sektora Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi.

W ujęciu kwartalnym umiarkowane pogorszenie prognoz odnotowały Instytucje sektora publicznego i Finanse/Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi o 3 punkty procentowe dla obu.

Jedyny spadek, jaki odnotowano w tej edycji badania w ujęciu rocznym, uzyskano dla branży Finanse/Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi o 4 punkty procentowe.

Pełny raport dostępny pod adresem: 

http://www.manpowergroup.pl/repository/Raporty/Barometr/PL/Barometr_Manpower_Perspektyw_Zatrudnienia_Q3_16_PL_www.pdf

Artykuły powiązane

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...