bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Nieuczciwe praktyki rynkowe

Nieuczciwe praktyki rynkowe

Dodano: 2014-08-19

Przedsiębiorcy nie mogą wobec konsumentów stosować nieuczciwych praktyk rynkowych. Ciężar dowodu, że dana praktyka rynkowa nie stanowi nieuczciwej praktyki wprowadzającej w błąd, spoczywa na przedsiębiorcy.

Ustawa o nieuczciwych praktykach rynkowych weszła w życie w grudniu 2007 r., implementując do polskiego porządku prawnego normy zawarte w dyrektywie 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Ustawa zakazuje stosowania przez przedsiębiorców wobec konsumentów nieuczciwych praktyk rynkowych. Za nieuczciwe praktyki rynkowe uznaje się praktyki, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami w istotny sposób zniekształcają lub mogą zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu

Pliki do pobrania

konsument_na_rynku_nieuczciwe_praktyki_rynkowe_miesiecznik_ubezpieczeniowy_2011_pcz.pdf

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...