bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Nieuczciwe praktyki rynkowe

Nieuczciwe praktyki rynkowe

Dodano: 2014-08-19

Przedsiębiorcy nie mogą wobec konsumentów stosować nieuczciwych praktyk rynkowych. Ciężar dowodu, że dana praktyka rynkowa nie stanowi nieuczciwej praktyki wprowadzającej w błąd, spoczywa na przedsiębiorcy.

Ustawa o nieuczciwych praktykach rynkowych weszła w życie w grudniu 2007 r., implementując do polskiego porządku prawnego normy zawarte w dyrektywie 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Ustawa zakazuje stosowania przez przedsiębiorców wobec konsumentów nieuczciwych praktyk rynkowych. Za nieuczciwe praktyki rynkowe uznaje się praktyki, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami w istotny sposób zniekształcają lub mogą zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu

Pliki do pobrania

konsument_na_rynku_nieuczciwe_praktyki_rynkowe_miesiecznik_ubezpieczeniowy_2011_pcz.pdf

Artykuły powiązane

Trzeba uważać komu wysyłany jest dokument potwierdzający przyznanie odszkodowania

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na ubezpieczyciela administracyjną karę pieniężną w wysokości 103 752...

Ubezpieczyciel jednak wypłaci odszkodowanie bliskim ofiar wypadku na A1

Tragiczny wypadek na autostradzie A1 miał miejsce 16 września 2023 r. To właśnie tego dnia kierowca jadący z p...

Pracodawca musi prowadzić teczki nawet jeśli nie wykonuje kontroli trzeźwości

Państwowa Inspekcja Pracy oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej potwierdzają, że nawet jeśli pracodawca nie wy...