bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Niemiecki fundusz gwarancyjny rozpatrzy roszczenia poszkodowanych w zamachu w Berlinie

Niemiecki fundusz gwarancyjny rozpatrzy roszczenia poszkodowanych w zamachu w Berlinie

Dodano: 2017-01-12
Publikator: Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych otrzymało stanowisko niemieckiego Biura Zielonej Karty – Deutsches Büro Grüne Karte e.V. w sprawie zamachu terrorystycznego, które miało miejsce w dniu 20 grudnia 2016 r. w Berlinie. Wynika z niego, iż osoby poszkodowane oraz ich rodziny, roszczenia odszkodowawcze powinny kierować do niemieckiego funduszu gwarancyjnego Verkehrsopferhilfe e.V.

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wystąpiło do niemieckiego Biura Zielonej Karty z wnioskiem o interpretację niemieckiego prawa w zakresie rozpatrywania roszczeń odszkodowawczych w związku z zamachem terrorystycznym w Berlinie.

„Zgodnie z niemieckim ustawodawstwem, czyny wynikłe z winy umyślnej są wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC. Ataku terrorystycznego dokonano przy użyciu skradzionego zestawu pojazdów zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne” – podaje PBUK.

W tej sytuacji właściwym organem do rozpatrywania wniosków odszkodowawczych jest niemiecki fundusz gwarancyjny Verkehrsopferhilfe e.V. 

Artykuły powiązane

Łatwiejsza transgraniczna współpraca między organami nadzoru w przypadku zmiany siedziby zakładu ubezpieczeń

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) postanowił uzupełnić swoją decyzję z...

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...