bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
Niemieccy inwestorzy najniżej oceniają stabilność ekonomiczno-gospodarczą Polski i politykę gospodarczą

Niemieccy inwestorzy najniżej oceniają stabilność ekonomiczno-gospodarczą Polski i politykę gospodarczą

Dodano: 2016-06-03
Publikator: Polsko – Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa

Polska spadła na 2. pozycję w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej, stworzonego na podstawie danych uzyskanych od niemieckich firm działających w regionie. Pozycję lidera Polska zajmowała przez ostatnie trzy lata. Obecnie numerem 1 są Czechy. Ranking już po raz 11. przygotowała Polsko – Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa.

W ostatniej edycji rankingu Polska otrzymała 4 pkt na 6 możliwych. Zwycięskie Czechy uzyskały wynik 4,11. Na kolejnych miejscach znalazły się Słowacja (3,94 pkt.), Estonia (3,93 pkt.) i Słowenia (3,84 pkt.).

Punkty są wyliczane na podstawie średnich ocen uzyskanych przez pryzmat 21 czynników atrakcyjności inwestycyjnej. Polska najwyższą ocenę uzyskała w obszarze kwalifikacji i produktywności kadr oraz dostępności i jakości lokalnych poddostawców. Ponadto, w ostatnich latach nasz kraj otrzymuje coraz wyższe noty w zakresie jakości infrastruktury (transportowej, IT, energetycznej). Natomiast najniżej zostały ocenione stabilność polityczno-społeczna i przewidywalność polityki gospodarczej. W przypadku całego regionu EŚW, najgorzej punktowanymi przez inwestorów niemieckich czynnikami są: przejrzystość systemu zamówień publicznych, skuteczność krajów w zwalczaniu korupcji i przestępczości, przewidywalność polityki gospodarczej i sprawność działania administracji publicznej.

Pod względem oceny bieżącej kondycji gospodarki, Polska plasuje się na trzecim miejscu na tle środkowoeuropejskich konkurentów, za Czechami i Litwą. 42% badanych ocenia sytuację gospodarczą Polski jako dobrą, 52% jako zadowalającą, tylko 6% jako złą. W przypadku średniej oceny dla gospodarek całego regionu EŚW jest to odpowiednio: 22% – ocena dobra, 47% – ocena zadowalająca, 30% – ocena zła.

11. edycja badania została przeprowadzona w lutym i na początku marca 2016 r., przez 16 bilateralnych niemieckich izb przemysłowo-handlowych wśród 1508 przedsiębiorstw, w przewadze z kapitałem niemieckim, które zainwestowały w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Artykuły powiązane

Wystarczy odpowiedni tytuł przelewu, aby wybrać konkretną formę opodatkowania.

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) orzekł, że terminowo wpłacona zaliczka oraz odpowiednio opisany przelew mogą być uzna...

Europejski Parlament przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II

23 kwietnia 2023 roku, podczas posiedzenia plenarnego, Parlament Europejski przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II. P...

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...