bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Niekorzystna interpretacja podatkowa dla inwestorów giełdowych

Niekorzystna interpretacja podatkowa dla inwestorów giełdowych

Dodano: 2017-03-02
Publikator: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Zgodnie z art. 17 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podlegają m.in. przychody z dywidendy, odsetek oraz odpłatnego zbycia akcji a także papierów wartościowych. Zasadą jest, iż przychód można pomniejszyć o koszty jego uzyskania, którymi co do zasady są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Okazuje się jednak, iż zdaniem organów podatkowych nie zawsze to będzie możliwe, nawet jeżeli koszt został poniesiony w związku z działalnością inwestycyjną inwestora giełdowego.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 7.02.2017 r. (sygn. 2461-IBPB-2-2.4511.979.2016.2.HS).

W tej konkretnej sprawie chodziło o koszy uzyskania przychodu związane ze sprzedażą papierów wartościowych. Podatnik, uzyskujący przychody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych notowanych na giełdzie, zapytał czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki dotyczące zakupu usługi dostępu do internetu w tej części, w której służył on dokonywaniu operacji na giełdzie, koszty postępowań prawnych zmierzających do uchylenia uchwał walnego zgromadzenia, składkę członkowską w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych, a także opłaty związane z czynnościami domu maklerskiego oraz opłaty związane z doradztwem podatkowym w zakresie inwestycji kapitałowych.

Artykuły powiązane

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...