bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Nie wszystkie sprawozdania ze sprawdzeń należy przesyłać do GIODO

Nie wszystkie sprawozdania ze sprawdzeń należy przesyłać do GIODO

Dodano: 2017-01-25
Publikator: Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych

GIODO zamieścił na swojej stronie internetowej informację, z której wynika, że do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wpływają sprawozdania z przygotowywanych przez administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) sprawdzeń planowych i doraźnych.

Obowiązek ich opracowywania wynika z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (art. 36c w związku z art. 36a ust. 2 pkt 1 lit. a). W komunikacie GIODO przypomina, że są one tworzone przede wszystkim na użytek danego podmiotu i nie powinny być przesyłane do Biura Inspektora.

„Obowiązek przedstawienia Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych – za pośrednictwem administratora danych osobowych – sprawozdania ze sprawdzenia, dotyczy wyłącznie sprawdzeń realizowanych na wniosek GIODO (a więc przypadków określonych w art. 19b ustawy)” – wskazano w komunikacie.

W pozostałych przypadkach, takich jak dokonywanie planowych lub doraźnych sprawdzeń dla administratora danych osobowych, zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji, administratorzy bezpieczeństwa informacji nie są zobowiązani do przedstawienia sprawozdania Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

„Sprawozdania z dokonanych przez ABI planowych bądź doraźnych sprawdzeń nie podlegają zatem przekazaniu Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, lecz stanowią jedynie dokumentację wewnętrzną administratora danych osobowych” – wyjaśnia GIODO w komunikacie.

Wskazuje jednak, że taka sytuacja może mieć miejsce na żądanie inspektora GIODO, w sytuacji przeprowadzania czynności kontrolnych. Wówczas przedstawienie sprawozdania ze sprawdzenia ma na celu ustalenie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Artykuły powiązane

Trzeba uważać komu wysyłany jest dokument potwierdzający przyznanie odszkodowania

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na ubezpieczyciela administracyjną karę pieniężną w wysokości 103 752...

Ubezpieczyciel jednak wypłaci odszkodowanie bliskim ofiar wypadku na A1

Tragiczny wypadek na autostradzie A1 miał miejsce 16 września 2023 r. To właśnie tego dnia kierowca jadący z p...

Pracodawca musi prowadzić teczki nawet jeśli nie wykonuje kontroli trzeźwości

Państwowa Inspekcja Pracy oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej potwierdzają, że nawet jeśli pracodawca nie wy...