bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Nie będzie uchwalenia nowelizacji ustawy PZP przed 18 kwietnia

Nie będzie uchwalenia nowelizacji ustawy PZP przed 18 kwietnia

Dodano: 2016-04-08

Dziś już wiadomo, że Sejm do 18 kwietnia 2016 r. nie zdąży uchwalić projektu nowelizacji ustawy PZP. Z harmonogramu prac sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju wynika, że dopiero 26 kwietnia ma się ukazać sprawozdanie z jej działań, o ile znowu nie będzie opóźnień.

Co to oznacza dla Polski?

Niedotrzymanie terminów może wiązać się z karami bądź wstrzymaniem środków unijnych. Obecnie Prezes Urzędu Zamówień Publicznych prognozuje, że projekt powinien zostać uchwalony do końca kwietnia. Zdaniem UZP nieznaczne opóźnienie we wdrożeniu prawa unijnego nie będzie wiązać się z negatywnymi konsekwencjami.

Przedłużenie prac nad nowelizacją wiąże się zapewne z dużą liczbą spornych propozycji w projekcie, dotyczących m.in. zamówień in-house, stosowania klauzuli społecznej, narzucania wysokiego limitu dla pozacenowych kryteriów oceny ofert. Wątpliwości wzbudza też wykorzystanie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia („JEDZ”).

O dalszych losach projektu będziemy Państwa informować na bieżąco.

Artykuły powiązane

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...