bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
NBP: Raport o stabilności systemu finansowego. Zakłady ubezpieczeń

NBP: Raport o stabilności systemu finansowego. Zakłady ubezpieczeń

Dodano: 2017-07-12
Publikator: Narodowy Bank Polski

W czerwcu br. Narodowy Bank Polski opublikował „Raport o stabilności systemu finansowego”. Opracowanie poświęcone jest ocenie stabilności systemu finansowego w Polsce.

Z raportu wynika, że zakłady ubezpieczeń oferują tradycyjne usługi ubezpieczeniowe i nie generują ryzyka płynności. Zakłady ubezpieczeń w Polsce nie oferują w szerokim zakresie produktów o gwarantowanej stopie zwrotu, będących wrażliwym obszarem w warunkach niskich stóp procentowych. Obniżyła się zyskowność zakładów ubezpieczeń, jednak sektor charakteryzuje się wysokimi współczynnikami wypłacalności, co zapewnia ciągłość świadczenia usług finansowych.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...