bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
NBP: Raport o stabilności systemu finansowego. Struktura aktywów i ryzyko inwestycyjne zakładów ubezpieczeń

NBP: Raport o stabilności systemu finansowego. Struktura aktywów i ryzyko inwestycyjne zakładów ubezpieczeń

Dodano: 2017-07-17
Publikator: Narodowy Bank Polski

W czerwcu br. Narodowy Bank Polski opublikował „Raport o stabilności systemu finansowego”. Opracowanie poświęcone jest ocenie stabilności systemu finansowego w Polsce (czytaj więcej: NBP: Raport o stabilności systemu finansowego. Zakłady ubezpieczeń). Jeden z rozdziałów raportu dotyczył sektora ubezpieczeń.

W raporcie wskazano, iż zakłady ubezpieczeń ponosiły ryzyko rynkowe związane z aktywami innymi niż UFK. Jak podaje NBP, aktywa zakładów ubezpieczeń na koniec 2016 r. wyniosły 185,4 mld zł. W dziale I największy udział miały aktywa, dla których ryzyko inwestycyjne ponosili ubezpieczający (57 mld zł). Brak nadmiernego zaangażowania w niepłynne aktywa oraz utrzymywanie odpowiedniego poziomu płynnych lokat odgrywało istotną rolę w zapewnieniu stabilności sektora ubezpieczeń. Dominującą część portfela dłużnych papierów wartościowych stanowiły płynne papiery skarbowe. Lokaty w nieruchomości i akcje notowane na rynku regulowanym stanowiły marginalną część lokat.

Artykuły powiązane

Nowe przepisy chroniące obywateli przed kradzieżą tożsamości od 1 czerwca.

Od 1 czerwca 2024 roku w Polsce będą obowiązywać nowe przepisy mające na celu lepszą ochronę obywateli przed k...

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...