bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Narodowy Bank Polski opublikował dane z rynku bankowego za dwa miesiące 2016 roku

Narodowy Bank Polski opublikował dane z rynku bankowego za dwa miesiące 2016 roku

Dodano: 2016-04-05

Zysk netto banków w styczniu i lutym 2016 roku wyniósł 1,99 mld zł, co oznacza spadek o 22,9 proc. względem analogicznego okresu w roku poprzednim. Z wyliczeń podanych przez PAP wynika, że w samym lutym 2016 roku zysk netto sektora wyniósł 812 mln zł i był 35,3 proc. niższy niż rok wcześniej.

Pozostałe wskaźniki również wykazują tendencję spadkową. Wynik z prowizji wyniósł 1,98 mld zł, co stanowi wartość o 4,4 proc. niższą niż w styczniu i lutym ubiegłego roku. Natomiast, wynik odsetkowy uplasował się na poziomie 6,02 mld zł, tj. 4,4 proc. więcej niż dla danego okresu w roku poprzednim. Koszty działania banków wzrosły o 7,4 proc., dochodząc do poziomu 4,95 mld zł. Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych wyniosły 929 mln zł i były o 10,8 proc. niższe niż rok wcześniej.

Poniżej dane finansowe sektora bankowego za okres styczeń-luty 2016 roku podane przez PAP:

 

I-II 2016 

I-II 2015

zmiana r/r

 

PLN mln

PLN mln

 

Wynik odsetkowy

6 017

5 765

4,4%

Wynik prowizyjny

1 978

2 069

– 4,4%

Wynik działalności bankowej

8 963

9 378

– 4,4%

Koszty 

4 948

4 607

7,4%

Amortyzacja

483

468

3,2%

Odpisy

929

1 042

10,8%

Wynik z działalności oper.

2 572-

3 208

19,8%

Zysk netto

1 986

2 577

22,9%

Całościowe zestawienie wyników możliwe do pobrania na stronie NDB, pod adresem: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/naleznosci.html

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...