bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Bankowość
Narodowa grupa robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych

Narodowa grupa robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych

Dodano: 2022-07-13
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

W związku z planowaną reformą wskaźników referencyjnych pracę rozpoczęła narodowa grupa robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR).

Reforma zakłada m.in. wprowadzenie nowego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej. Danymi wejściowymi tego wskaźnika są informacje reprezentujące transakcje overnight. Powołana grupa ma przygotować harmonogram działań służących sprawnemu i bezpiecznemu wdrożeniu poszczególnych elementów procesu prowadzącego do zastąpienia wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR nowym wskaźnikiem referencyjnym.

W pracach działającej w formule projektowej grupy udział biorą przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Funduszu Rozwoju, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Banku Gospodarstwa Krajowego, GPW Benchmark, a także wiodących banków komercyjnych, banków zrzeszających banki spółdzielcze, towarzystw funduszy inwestycyjnych i zakładów ubezpieczeń oraz organizacje branżowe zrzeszające podmioty rynku finansowego.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...