bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Najważniejsze zmiany ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów: Istotny pogląd w sprawie

Najważniejsze zmiany ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów: Istotny pogląd w sprawie

Dodano: 2016-04-21
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Istotny pogląd w sprawie

Istotą instytucji istotnego poglądu w sprawie jest udzielenie sądowi pomocy w kompleksowym rozpoznaniu sprawy, z uwzględnieniem argumentów oraz poglądów, które niekoniecznie mogą być przedstawione przez strony w postępowaniu. UOKiK posiada bowiem specjalistyczną wiedzę w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów na poszczególnych rynkach. Dlatego też wydając istotny pogląd w sprawie, Prezes UOKiK nie występuje w imieniu ani po stronie któregokolwiek z uczestników sporu. Celem tego instrumentu jest bowiem zapewnienie transferu wiedzy z UOKiK do sądów powszechnych.

Ponadto istotny pogląd w sprawie może być wydany nie tylko w sprawie, w której stronami sporu są przedsiębiorca i konsument, ale także gdy sprawa dotyczy sporu między przedsiębiorcami.

Istotny pogląd w sprawie przedstawiony przez Prezesa UOKiK nie jest wiążący dla Sądu.

Prezes Urzędu może przedstawić istotny pogląd na prośbę konsumenta, jeżeli przemawia za tym interes publiczny.

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...