bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Najnowsze uwagi do projektu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Najnowsze uwagi do projektu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Dodano: 2018-07-25
Publikator: Rządowe Centrum Legislacji

Komitet do Spraw Europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych zgłosił uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...