bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Nagrobki i grobowce w kontekście ubezpieczeń

Nagrobki i grobowce w kontekście ubezpieczeń

Dodano: 2022-10-26

Nagrobki oraz grobowce warto ubezpieczyć, bowiem są to budowle szczególnie narażone na negatywne zjawiska atmosferyczne i ataki wandalizmu czy kradzieże.

Przed negatywnymi konsekwencjami zdarzeń, np. huraganów, uderzeń pioruna, pożarów czy ulew – można się uchronić dzięki ubezpieczeniu. Może ono być samodzielne bądź przy okazji ubezpieczania domu lub mieszkania.

Jak zauważa przedstawiciel jednej z firm ubezpieczeniowych: „Ubezpieczenie nagrobka można wykupić samodzielnie lub razem ze standardową polisą dla domu jednorodzinnego, mieszkania bądź elementów stałych lokalu lub ruchomości domowych. Zakres polisy obejmuje głównie zdarzenia losowe powstałe na skutek zjawisk atmosferycznych. Jednak odszkodowanie będzie przysługiwać, także gdy nagrobek zostanie zniszczony np. w wyniku uderzenia pojazdu mechanicznego lub upadku statku powietrznego”.

Przypomnijmy, że istnieją okoliczności, które powodują brak wypłaty odszkodowania. Przywołane wówczas, gdy nagrobek zostanie uszkodzony. Może tak się stać na skutek, np. upływu czasu lub szkód spowodowanych niedbałością zarządzających cmentarzem. W związku z tym polisa nie zadziała, gdy stare czy chore drzewo upadnie w miejsce pochówku i je zniszczy. Przesłanką do odmowy będzie wówczas odpowiedzialność zarządcy za utrzymanie drzew i krzewów.

Artykuły powiązane

KNF zaktualizował i uzupełnił pytania dotyczące SFDR

W dniu 23 listopada 2023 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował, że w zakładce „Pytania i odpowiedzi (Q&am...

Problemy z odbiorem poczty nie uzasadniają braku odpowiedzi na wezwania UOKiK

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 8 maja 2023 r. (sygn. akt XVII AmA 31/21) orzekł, że reo...

Dodatkowe świadczenia ubezpieczyciela to koszty uzyskania przychodu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 września 2023 r. (sygn. akt III SA/Wa 1248/23) orzekł, że...