bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Nagrobki i grobowce w kontekście ubezpieczeń

Nagrobki i grobowce w kontekście ubezpieczeń

Dodano: 2022-10-26

Nagrobki oraz grobowce warto ubezpieczyć, bowiem są to budowle szczególnie narażone na negatywne zjawiska atmosferyczne i ataki wandalizmu czy kradzieże.

Przed negatywnymi konsekwencjami zdarzeń, np. huraganów, uderzeń pioruna, pożarów czy ulew – można się uchronić dzięki ubezpieczeniu. Może ono być samodzielne bądź przy okazji ubezpieczania domu lub mieszkania.

Jak zauważa przedstawiciel jednej z firm ubezpieczeniowych: „Ubezpieczenie nagrobka można wykupić samodzielnie lub razem ze standardową polisą dla domu jednorodzinnego, mieszkania bądź elementów stałych lokalu lub ruchomości domowych. Zakres polisy obejmuje głównie zdarzenia losowe powstałe na skutek zjawisk atmosferycznych. Jednak odszkodowanie będzie przysługiwać, także gdy nagrobek zostanie zniszczony np. w wyniku uderzenia pojazdu mechanicznego lub upadku statku powietrznego”.

Przypomnijmy, że istnieją okoliczności, które powodują brak wypłaty odszkodowania. Przywołane wówczas, gdy nagrobek zostanie uszkodzony. Może tak się stać na skutek, np. upływu czasu lub szkód spowodowanych niedbałością zarządzających cmentarzem. W związku z tym polisa nie zadziała, gdy stare czy chore drzewo upadnie w miejsce pochówku i je zniszczy. Przesłanką do odmowy będzie wówczas odpowiedzialność zarządcy za utrzymanie drzew i krzewów.

Artykuły powiązane

UFG pracuje nad nowym narzędziem do walki z oszustwami ubezpieczeniowymi

Podczas X Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń przedstawiono zarys nowego projektu Ubezpieczeniowego Funduszu...

#3 Nastrój się na prawo – QuoVadisBancassurance? Część 2

1/ Po pierwsze, nie będziesz łączył roli agenta i ubezpieczającego 2/ Po drugie, nie będziesz zarabiał na ubezpi...

Samo naruszenie RODO nie uprawnia do żądania odszkodowania, musi istnieć nawet nieistotna szkoda

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 4 maja 2023 r. (sygn. akt C 300/21) orzekł, że aby móc doma...

    Zadaj Pytanie