bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Nadchodzi czas e-Faktur

Nadchodzi czas e-Faktur

Dodano: 2022-04-13

Kwestię ustrukturyzowanych faktur elektronicznych poruszaliśmy już kilkukrotnie. Informowaliśmy, czym są ustrukturyzowane faktury elektroniczne i w jaki sposób związane są z zamówieniami publicznymi. Wskazywaliśmy również, że planowane jest upowszechnienie stosowania faktur elektronicznych.

Z informacji dostępnych na stronach rządowych wynika, że wciąż trwają prace nad systemem e-faktur. Natomiast od 1 stycznia 2022 r. wszyscy przedsiębiorcy mają możliwość korzystania w obrocie z e-faktur, co wiąże się z określonymi korzyściami. 

Więcej informacji na temat Krajowego Systemu e-Faktur jest dostępnych pod adresem:

https://www.podatki.gov.pl/ksef/

Warto jednak zaznaczyć, że równolegle do wprowadzanego krajowego systemu, funkcjonuje Platforma Elektronicznego Fakturowania. Służy ona do przekazywania faktur i innych ustrukturyzowanych dokumentów między wykonawcami zamówień publicznych a instytucjami zamawiającymi. Obecnie jednak nie jest pewne, jaki będzie los tego systemu – czy zostanie połączony z Krajowym Systemem e-faktur. Dostęp do platformy można uzyskać pod adresem:

https://efaktura.gov.pl/

Jak zaznaczyliśmy wcześniej, obecnie wykorzystanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych jest dobrowolne czy to w zamówieniach publicznych czy rozliczeniach między przedsiębiorcami. Zgodnie jednak z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, już od 1 stycznia 2023 r., stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych ma być obowiązkowe dla przedsiębiorców.

Pojawia się pytanie – czy jesteśmy gotowi na takie zmiany, co będzie to oznaczać dla przedsiębiorców? Z pewnością jednak nie unikniemy wprowadzenia do powszechnego obrotu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, warto więc już dziś przygotować się na nadchodzące zmiany.

Więcej informacji dotyczących śniadania z PZP dostępnych jest pod linkiem:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6919986221054099456

Artykuły powiązane

KNF zaktualizował i uzupełnił pytania dotyczące SFDR

W dniu 23 listopada 2023 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował, że w zakładce „Pytania i odpowiedzi (Q&am...

Problemy z odbiorem poczty nie uzasadniają braku odpowiedzi na wezwania UOKiK

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 8 maja 2023 r. (sygn. akt XVII AmA 31/21) orzekł, że reo...

Dodatkowe świadczenia ubezpieczyciela to koszty uzyskania przychodu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 września 2023 r. (sygn. akt III SA/Wa 1248/23) orzekł, że...