bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
Na poszkodowanym ciąży obowiązek wykazania, że brak nadzoru nad zwierzęciem przyczynił się do powstania szkody

Na poszkodowanym ciąży obowiązek wykazania, że brak nadzoru nad zwierzęciem przyczynił się do powstania szkody

Dodano: 2017-02-02
Publikator: Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 9 listopada 2016 r. (sygn. akt I ACa 420/16) orzekł, że na poszkodowanym ciąży obowiązek wykazania, że poniósł szkodę wyrządzoną przez zwierzę oraz, że to niedopełnienie obowiązków w nadzorze nad zwierzęciem było przyczyną poniesionych przez niego uszczerbków.

W rozpoznawanej sprawie powódka wniosła o zasądzenie od pozwanego towarzystwa ubezpieczeń na jej rzecz kwoty 700 tys. zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz renty odszkodowawczej w kwocie 7 tys. zł miesięcznie i ustalenia odpowiedzialności na przyszłość za skutki wypadku. Powódka na skutek upadku z konia, na terenie gospodarstwa rolnego uległa wypadkowi i doznała obrażeń ciała w postaci m.in. złamania kręgosłupa. Odpowiedzialny za szkodę właściciel gospodarstwa miał zawartą umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z pozwanym ubezpieczycielem. Towarzystwo uznało swoją odpowiedzialność za wypadek i w toku postępowania likwidacyjnego wypłaciło na rzecz powódki zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę w wysokości 300 tys. zł, zwracało koszty leczenia oraz przyznało jej renty z tytułu utraty możliwości pracy zarobkowej oraz z tytułu zwiększonych potrzeb.

Artykuły powiązane

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...

Komentarz do Rekomendacji U 2023 – pełny dokument

Już teraz możesz pobrać pełny dokument naszego komentarza do Rekomendacji U 2023. Pobierz go TUT...

Roczne sprawozdanie EIOPA na temat sankcji wynikających z Dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń w 2022 r.

W dniu 17 stycznia 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował czw...