bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Na horyzoncie pojawia się nowe prawo pracowników – prawo do bycia offline poza godzinami pracy

Na horyzoncie pojawia się nowe prawo pracowników – prawo do bycia offline poza godzinami pracy

Dodano: 2021-01-28

Parlament Europejski w czwartek (21 stycznia 2021 r.) przyjął sprawozdanie dotyczące prawa pracowników do bycia offline. Jego zdaniem powinna powstać odpowiednia dyrektywa regulująca sytuację, w której pracownik poza godzinami pracy ma prawo do bycia offline, tj. niewykonywania pracy, w tym nieodbierania telefonów czy e-maili służbowych.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...